Πρόκειται για τον όγδοο τόμο της αντίστοιχης Ιταλικής σειράς. Ο συγκεκριμένος τόμος έχει 4 ιστορίες που όλες είναι κοντά στις 50 σελίδες. Οπότε σε 164 σελίδες πρέπει να είσαι αρκετά επιλεκτικός… Πάντως, εάν δεν βάλουν από τις ιστορίες αυτήν εδώ του Καβατσάνο τότε θα απογοητευτώ πολύ. Η συγκεκριμένη δημοσιεύτηκε το 1991 και είναι στις τοπ 100 του inducks. (συγκεκριμένα στην 75η θέση!!) Οπότε πιστεύω ότι τώρα είναι η τέλεια ευκαιρία να την δούμε στη χώρα μας. Αλλιώς, μπορεί και να μην μπει ποτέ… Άλλη μια πολύ καλή ιστορία είναι αυτή εδώ του Καμπόνι. Η δεύτερη καλύτερη του τόμου και έχει 55 σελίδες. Προσωπικά πιστεύω (ή μάλλον καλύτερα θέλω να πιστεύω…)  ότι θα διαλέξουν μια μεγάλη και τις πιο μικρές που έχει ο τόμος.

Οι αδημοσίευτες από τον ιταλικό τόμο είναι οι παρακάτω 4 ιστορίες:

  1. Topolino e il caso del ricatto verde
  2. Topolino e il caso del cancellatore
  3. Topolino e il mistero della voce spezzata
  4. Topolino e la scatola dei 100 anni

Την ιστορία το Ρεβεγιόν του τρόμου που δημοσιεύτηκε στο Μίκυ Μάους #29 μπορούμε να την αποκλείσουμε γιατί την έχουν ήδη βάλει στο Μίκυ Μάους.

Παρακάτω η διαφήμιση του τόμου από την εφημερίδα.